Değerlerimiz

Güvenilir

Paydaşlarımızla olan iletişimimizde dürüst, tutarlı ve özü sözü bir olmak; taahhütlerini yerine getirmek ve yasalara uymak.

Adil

Tüm faaliyetlerimizle ilgili tutumlarımızda, ön yargısız, dengeli ve hakkaniyetli hareket etmek.

Müşteri Odaklı

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak anlamak, müşterimizi işin merkezine koyarak faydalı sonuçlar üretmek.

Saygılı

Tüm ilişkilerimizde saygılı, açık, samimi, empati kuran ve değer veren bir tutum sergilemek.

İş Birliğine Dayalı

Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde, ortak bir amaç için birlikte olduğunun farkında olan ve "biz biriz" algısı ile hareket eden bir takım olmak.

Gelişen, Geliştiren

Bilgiyi paylaşmak, geri bildirim vermek ve önümüze çıkan gelişim fırsatlarını etkin ve doğru bir biçimde değerlendirmek.