Projelendirme

 
"Apeks için projeler, müşterisiyle birlikte yürüttüğü bir iş ortaklığıdır. Dolayısıyla Apeks, projelerin başarısı ve müşterisine maksimum katma değer sağlaması için, karşılıklı katılımın sağlandığı bir proje yönetimi modelini benimsemiştir. "
 
 
Apeks proje yönetimi anlayışını aşağıdaki prensiplere göre belirlemiştir:
 
- Müşterisinin mevcut süreçlerini ve iş ihtiyacını analiz ederek iyice anlamak, 
- Süreçlerdeki olası iyileştirmeleri ve geliştirmeleri tanımlamak,
- Gerekli sistem geliştirmelerini yapmak,
 
Böylelikle sistemin firmaya sağladığı değeri en üst seviyeye çıkaracak bir proje yönetimi metodunu kullanmış olacaktır.
 
Apeks, kurumsal pojeleri yönetirken:
 
- Mutlaka kendi ekibinden bir proje yöneticisi atar,
- Belirlenen proje planına sadık kalır,
- Düzenli olarak proje statü raporu yayınlar,
- Düzenli olarak projenin gidişatıyla ilgili yönetim toplantılarını organize eder,
- Firma proje yöneticisiyle belirlenen doküman standardını kullanır.