e­-Fatura
Geri

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler kapsamında; elektronik faturaların iş hayatına entegrasyonu için e-Fatura çözümleri sunulurken, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen uyumluluk sürecini tamamlayarak Özel Entegratörlük iznini alan Logo Elektronik tarafından da e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti sağlanıyor.

e-Fatura Nedir?

Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.
 
e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti
 
Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerinin teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-Logo'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesine olanak sağlar.
 
Faturaların Elektronik Belgelere Dönüştürülmesi
 
Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura çözümleri, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. Böylelikle; faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.
 
Operasyonel Maliyet Avantajı
 
e-Fatura uygulamasına geçmek için çevreye katkısından, sağladığı maliyet avantajlarına kadar pek çok neden var. Eğer kurum 412 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura kullanması zorunlu mükellefler listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanımının sebep olduğu operasyonel maliyetlerini azaltmak istiyorsa e-Fatura uygulamasına geçerek bu avantajlardan yararlanabilir. 
 
e-Fatura Portal Çözümü
 
e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderebilmenize olanak sağlar.
 
e-Fatura Entegrasyon Çözümü
 
Belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağladıkları takdirde kendinize ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmenize olanak sağlar; böylelikle e-Faturaların alım ve iletim işlemlerinin otomasyona geçirilmesini kolaylaştırır.