Navigator Smart
Geri

 
Navigator Smart, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olarak Netsis ERP Çözümleriyle bütünsel bir entegrasyon yapısı sunan bir raporlama çözümüdür.
 
Netsis ERP Çözümleriyle Entegre Yapı
 
Navigator Smart'ın Netsis ERP programı ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile sistemdeki bilgilere online ulaşabilmenize, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmenize, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel'de de oluşturabilmenize olanak sağlar.
 
Detaylı Rapor ve Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri
 
Her modüle ilişkin o andaki gerçek durumu izlemenizi sağlayan özet ve ayrıntılı dağılım, durum ve karşılaştırma tabloları ile grafikleri hazırlayabilirsiniz. (Örneğin; satışların dağılımı, mal dağılımı siparişlerin dağılımı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin dağılımı, malzeme durumu, cari hesapların durumu, nakit duru­mu)
 
Senaryo Kurgulama
 
Hazırlamış olduğunuz karşılaştırmalı tablolara istediğiniz değerleri girerek senaryolar oluşturabilir, firmanızın değişik koşullardan nasıl etkileneceğini görebilirsiniz.
 
Hazır Rapor Özellikleri
 
Hazır sorgu modelleri, hazır rapor şablonları ve hazır saklı yordamlar (Stored Procedure) sayesinde, özelleştirilmiş raporlama yöntemlerine ihtiyacınız olmadan, işletmeniz için detaylı raporlamalar yapabilmenize yardımcı olur.
 
Özelleştirebilir Raporlama Seçenekleri
 
Özel yazılacak saklı yordamları, kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme özelliği ve farklı veri kaynaklarından veri alma özellikleri sayesinde, raporlarınızı işletmenizin ihtiyaçlarına göre rahatlıkla özelleştirebilirsiniz.
 
Gelişmiş Filtrelendirme ve Rapor Yetkilendirme İmkanı
 
Gelişmiş filtre yapısı sayesinde, ihtiyacınız olan verilere ihtiyacınız olan anda ulaşarak, raporlarınızı bu veriler etrafında oluşturmanıza olanak sağlar.
 
Veri işleme Özellikleri
 
İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri sayesinde, verilerinizi dilediğiniz gibi kullanmanıza olanak sağlar.